Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats

SHM
Pressmeddelande 15.5.2020 15.52