Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Coronavirusepidemin har avtagit något på två veckor

SHM
Pressmeddelande 4.6.2020 10.01

Coronavirusepidemin fortsätter avta

SHM
Pressmeddelande 28.5.2020 10.17

Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats

SHM
Pressmeddelande 15.5.2020 15.52