Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en central del av vårdkvaliteten. En säker vård är effektiv och ges på rätt sätt i rätt tid.

Bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitetssäkring finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning

Patient- och klientsäkerhetsstrategin styr social- och hälsovården

Patient- och klientsäkerhetsstrategin styr den finländska social- och hälsovården i enhetlig riktning gällande säkerhetskultur och främjar förverkligandet av patientsäkerhetskulturen.