Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en central del av vårdkvaliteten. En säker vård är effektiv och ges på rätt sätt i rätt tid.

Bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitetssäkring finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning

Patient- och klientsäkerhetsstrategin styr social- och hälsovården

Patient- och klientsäkerhetsstrategin styr den finländska social- och hälsovården i enhetlig riktning gällande säkerhetskultur och främjar förverkligandet av patientsäkerhetskulturen.

Mer information

Kaisa Halinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163154