Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en central del av vårdkvaliteten. En säker vård är effektiv och ges på rätt sätt i rätt tid.

Bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitetssäkring finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning

Patient- och klientsäkerhetsstrategin styr social- och hälsovården

Patient- och klientsäkerhetsstrategin styr den finländska social- och hälsovården i enhetlig riktning gällande säkerhetskultur och främjar förverkligandet av patientsäkerhetskulturen.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, vårdats, behandlats eller bemötts kan du

  • framställa en anmärkning till föreståndaren med ansvar för hälso- och sjukvården vid vårdplatsen, såsom den ledande läkaren på en hälsocentral eller chefsöverläkaren på ett sjukhus; innan du framställer en anmärkning kan du dock med fördel försöka reda ut frågan tillsammans med dem som har betjänat dig.
  • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du tycker att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta patientombudsmannen i din egen kommun eller samkommun.

Ersättning för en patientskada kan sökas hos Patientförsäkringscentralen.