dekorativ bild

Europeiska unionen

I Europeiska unionen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet inom sitt ansvarsområde för att följa upp och bereda ärenden, fastställa Finlands ståndpunkter och bereda och genomföra EU-lagstiftningen i Finland.

 

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för de EU-ärenden som gäller

  • socialt skydd
  • samordning av social trygghet
  • jämlikhet
  • arbetarskydd
  • försäkringstjänster 
  • hälso- och sjukvårdstjänster
  • folkhälsa och miljöhälsa
  • läkemedelsövervakning
  • narkotika.

EU:s beslut och direktiv påverkar i betydande grad social- och hälsovårdssektorns verksamhet.  Även om social- och hälsovården i regel hör till den nationella behörigheten inverkar EU:s bestämmelser bland annat på samordningen av den sociala tryggheten, på läkemedel och på de hälsohot som sträcker sig över gränserna. 

Social- och hälsovårdsministeriets EU-ärenden bereds och samordnas av teamet i enheten för EU-samordning och internationella frågor. 

Mer information

Satu Leino, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163498   E-postadress:


Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163419   E-postadress: