Arbetsfördelning mellan ministrar i SHM

I Petteri Orpos regering behandlas ärenden vid social- och hälsovårdsministeriet av tre ministrar.

Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen behandlar ärenden som hör till avdelningen för social trygghet och försäkringar, avdelningen för arbete och jämställdhet samt avdelningen för säkerhet och hälsa. Hon behandlar dock inte ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning vid avdelningen för social trygghet och försäkringar, eftersom de behandlas av arbetsminister Arto Satonen. Dessutom behandlar Grahn-Laasonen utkomststödsärenden som hör till avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde än de som minister för social trygghet Grahn-Laasonen och arbetsminister Satonen behandlar. Juuso behandlar alltså alla ärenden som hör till avdelningen för styrning av social- och hälsovården, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga samt avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården (med undantag för utkomststöd). Dessutom behandlar Juuso ärenden som gäller ministeriets fristående enheter.

Arbetsminister Arto Satonen, som utnämnts vid arbets- och näringsministeriet, har utöver arbets- och näringsministeriet också ansvarsområden vid social- och hälsovårdsministeriet. Satonen behandlar ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning.

Mer information

Maria Vanhanen, ministerns sekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA Telefon:0295163525   E-postadress: