Ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd

 

Mission

Vår uppgift är att säkerställa människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster för att vi ska kunna leva i ett jämlikt, hållbart och stabilt samhälle. Vi genomför denna uppgift med hjälp av lagberedning, mångsidig styrning samt förvaltningsövergripande och internationellt samarbete. I vårt arbete betonas informationsledning, öppen kommunikation, tillåtande bestämmelser, innovationer och digitalisering. 

Värderingar

Värderingarna inom social- och hälsovårdsministeriets koncern är rättvisa, mod och öppenhet.

Vision

Målet med visionen som styr social- och hälsovårdsministeriets och hela ministeriekoncernens* verksamhet är ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd. Detta innebär att välfärden ska vara hållbar i ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende.

För att visionen ska kunna genomföras har vi valt fem strategiska mål. Dessa mål kan nås genom ett högklassigt och långsiktigt arbete för människors vardag och välfärdssamhället enligt regeringsprogrammets riktlinjer.

* Förutom social- och hälsovårdsministeriet ingår i SHM-koncernen Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet (TTL), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Vår omvärld förändras

Genom att ännu bättre än tidigare bereda sig på vad som komma ska kan SHM-koncernen nå sin vision om att åstadkomma ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd. De framtida globala megatrenderna och förberedelserna inför dem utgör utgångspunkter i visionen. Till dessa hör bland annat:

  • En förändrad befolkningsstruktur och globalisering
  • Omvälvningar i arbetslivet och teknisk utveckling
  • Deltagande individer

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA 0295163659