Frågor och svar om höjningarna av de minsta pensionerna

Vanliga frågor

Mer information

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY 0295163005