Frågor och svar om höjningarna av de minsta pensionerna

Vanliga frågor

Mer information

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY 0295163005