Hoppa till innehåll
Media

En del av begränsningarna för restauranger och caféer upphör den 13 juli - vissa fortsätter till den 31 augusti

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2020 12.25
Pressmeddelande 163/2020

Begränsningarna av restaurangers och caféers öppettider, serveringstider och antal kunder upphör helt den 13 juli 2020. Det betyder att öppettiderna och antalet kundplatser inte längre begränsas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och att serveringstiden för alkoholdrycker efter det bestäms enligt alkohollagen.

Ändringarna görs stegvis så att det från och med den 22 juni 2020 är tillåtet att hålla öppet kl. 04.00-02.00 och tillåtet att servera alkohol kl. 09.00-01.00. Mellan den 22 juni och 12 juli får man ta in kunder så att högst tre fjärdedelar av restaurangens kundplatser fylls.

Från och med den 22 juni är det också tillåtet för kunder att själva hämta sin mat och dryck till exempel från en buffé.

Bestämmelserna om begränsningarna finns i statsrådets nya förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  Förordningen träder i kraft den 22 juni 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

Restaurangerna och caféerna är fortfarande skyldiga att bekämpa smittspridningen

Även om begränsningarna av öppet- och serveringstiderna och antalet kunder upphör, innehåller förordningen andra begränsningar som fortfarande gäller. Avsikten med dem är att skydda kunderna och personalen mot coronavirussmitta efter den 13 juli 2020.

Från och med den 13 juli ska alla kunder i restauranger och caféer fortfarande ha en egen sittplats.  Dessutom ska kunderna också i fortsättningen ges anvisningar om hur de ska agera för att hindra att den smittsamma sjukdomen sprids. Kunderna ska ha möjligheten att tvätta sina händer och ytorna i restaurangen eller caféet ska hållas rena. Restaurangen eller caféet ansvarar också för att avstånden mellan kunderna är tillräckliga.

Restaurangerna och caféerna ska ha en plan för hur de ovan nämnda begränsningarna och skyldigheterna fullgörs som ska vara framlagd för kunderna.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen