Hoppa till innehåll
Media

EU:s hälso- och sjukvårdsministrar diskuterar EU:s nya hälsoprogram den 12 juni

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 12.31 | Publicerad på svenska 11.6.2020 kl. 17.36
Pressmeddelande 147/2020

Fredagen den 12 juni sammanträder EU:s hälso- och sjukvårdsministrar på inbjudan av det kroatiska ordförandeskapet för att genom videokonferens diskutera EU:s nya hälsoprogram. Finland representeras vid mötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

På mötet diskuterar ministrarna det nya handlingsprogrammet för hälsosektorn ”EU4Health” för åren 2021–2027. Förslaget hänför sig återhämtningspaketet för covid-19 som kommissionen presenterade den  27 maj 2020.

Kommissionen kommer också att lägga fram sitt initiativ till hälso- och sjukvårdsvårdsministrarna om utveckling, europeisk produktion och distribution av ett vaccin mot covid-19. 

Finlands preliminära ståndpunkt i fråga om hälsoprogrammet är positiv

Den 28 maj publicerade EU-kommissionen sitt uppdaterade förslag till EU:s fleråriga budgetram (MFF, multiannual financial framework) för åren 2021–2027. Det innehåller ett förslag till ett nytt hälsoprogram (EU4Health).

Enligt den preliminära ståndpunkten förhåller sig Finland positivt till kommissionens förslag om ett hälsoprogram. Finlands ståndpunkter preciseras i takt med att behandlingen framskrider.

Finland anser det vara viktigt att det nya hälsoprogrammet betonar att människors välfärd och hälsa ska främjas och att hälsoskillnaderna ska minska i enlighet med förhållningssättet hälsa i all politik. Betoningen är viktig parallellt med de åtgärder som stöder den övergripande säkerheten, beredskapen och kriståligheten, vars nödvändighet coronavirussituationen har understrukit.

Ytterligare information behövs om frågor som gäller styrningen av finansieringen, medlemsländernas beslutanderätt och möjligheter att påverka, de föreslagna indikatorerna och till vissa delar behörigheten.

Hälso- och sjukvårdsministrarna kommer också att få en översikt över evenemang inom hälsosektorn under det kroatiska ordförandeskapet. Tyskland som inleder sitt ordförandeskap i början av juli presenterar programmet för sin period.

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör [email protected]
Sari Vuorinen, specialsakkunnig [email protected]

Tillbaka till toppen