FI SV EN RU

Arbetarskydd

Social- och hälsovårdsministeriet bereder och utvecklar arbetarskyddslagstiftningen och -politiken samt svarar för internationellt samarbete inom arbetarskydd. Ministeriet styr regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd.

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning och ansvarsområdena för arbetarskydd utgör Finlands arbetarskyddsförvaltning.

Hälsa och säkerhet i arbetet

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade 2019 en policy för arbetsmiljön och välbefinnandet i arbetet till år 2030.

Ett mål för policyn är att arbetet ska vara sunt och säkert på alla arbetsplatset oberoende av hur arbetet utförs.

Gränsöverskridande samarbete

Internationellt samarbete inom arbetarskydd bedrivs huvudsakligen i Europeiska unionen och Internationella arbetsorganisationen ILO samt mellan de nordiska länderna.

Hälsa och säkerhet i arbetet är bland de viktigaste och mest utvecklade delområdena i EU:s socialpolitik.

Största delen av Finlands lagstiftning om arbetarskydd baserar sig på Europeiska unionens direktiv. Finländska experter deltar i beredningen av direktiven.