Begäran om utlåtande

Denna sida innehåller en lista av de begäran om utlåtande som finns på finska och/eller svenska.

Utkast, statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer. Remisstiden 1.4.-13.4.2021

Begäran om utlåtande (pdf)
Promemoria 1.4.2021 (pdf) 
- Utkast för statsrådets förordning (pdf)