Begäran om utlåtande

Denna sida innehåller en lista av de begäran om utlåtande som finns på finska och/eller svenska.

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ändringen av statsrådets förordning om covid-19-vaccinationer: I fortsättningen ska vaccinationer också ges till 12–15-åringar. Utlåtanden om utkastet till ändring av förordningen kan lämnas fram till den 30 juli.