Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation.

Målet med programmet är att

  • minska växthusgasutsläppen
  • öka produktiviteten
  • höja sysselsättningsgraden
  • påskynda tillgången till vård
  • främja regional och social jämlikhet och jämställdhet

Programmet finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generat-ion EU). Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka  faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för pelare 4 i programmet för hållbar tillväxt som gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadsnyttoeffekten, och delvis för pelare 3 som handlar om att höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att påskynda en hållbar tillväxt.

Programmet ska genomföras i alla välfärdsområden. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd till ett projekt i varje välfärdsområde. Understöden beviljas i minst två ansökningsomgångar under åren 2021–2025 så att användningstiderna skapar en oavbruten helhet.

Mer information på andra webbsidor:  

Mer information

Kirsi Paasovaara, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 0295163012