Ministeriet som arbetsplats

Vid social- och hälsovårdsministeriet har ditt arbete en stor samhällelig betydelse och den påverkar vardagen för alla som bor i Finland. Du bygger tillsammans med oss ett socialt hållbart Finland där alla har möjlighet till välbefinnande. Vi uppmuntrar dig att utveckla ditt kunnande. Vi stödjer kombinationen av familjeliv och arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet verkar som del av statsrådet. Vår kärnuppgift är lagberedning, utveckling av verksamhetsområdet och genomförandet av regeringsprogrammet. Syftet med vår verksamhet är att alla har samma möjligheter till ett sunt och tryggt liv.

SHM är arbetsplatsen för en kompetent, yrkeskunnig och motiverad personal. Som organisation är SHM förutseende, välstyrd och fokuserad på kärnuppgifter. Vår verksamhet grundar sig på öppenhet och samarbete.

Arbetsuppgifterna vid SHM är mångsidiga expert- och assistentuppgifter. För uppgifterna krävs till exempel sakkunskap inom social- och hälsovårdspolitik, social- och privatförsäkring, arbetsskydd och jämställdhetsärenden. I många uppgifter ingår lagberedning. Det finns även behov av personer med kunskap om sekreterararbete, kommunikation och förvaltning.

Arbetet vid social- och hälsovårdsministeriet är intressant och samhälleligt betydelsefullt. Goda interaktionsfärdigheter och egna i initiativ i arbetet är viktiga faktorer i alla uppgifter. Den goda arbetsgemenskapen fungerar som ett stöd i arbetet. Enligt personalens respons är arbetsatmosfären vid SHM jämlik och uppmuntrande.

Man kan påverka och se ministermaskineriet från insidan. Man har en känsla att vara "mitt i centrum".
 

Mer information

Liisa Perttula, personal- och förvaltningsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA Telefon:0295163521   E-postadress: