Frågor och svar om reformen av strålskyddslagen

Regeringens proposition med förslag till ny strålsäkerhetslag lämnades till riksdagen den 28 mars 2018. Den 28 september 2018 antog riksdagen den nya strålsäkerhetslagen och vissa lagar som har samband med den. Lagarna träder i kraft den 15 december 2018. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om reformen av strålskyddslagen och svaren på dem.

Frågor och svar om reformen av strålskyddslagen