Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Alla information och material om social- och hälsovårdsreformen finns på reformens webbsidor soteuudistus.fi.

Reformen ingår i Sanna Marins regeringsprogrammet.

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansliapäällikkö 0295163338  


Tuija Kumpulainen, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO 0295163280  


Pasi Pohjola, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163585