Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens och rädningstjänstens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Alla information och material om social- och hälsovårdsreformen finns på reformens webbsidor soteuudistus.fi.

Reformen ingår i Sanna Marins regeringsprogrammet.

Mer information

Pasi Pohjola, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO 0295163585