Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Alla information och material om social- och hälsovårdsreformen finns på reformens webbsidor soteuudistus.fi.

Reformen ingår i Sanna Marins regeringsprogrammet.

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansliapäällikkö 0295163338  


Tuija Kumpulainen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163280  


Pasi Pohjola, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163585