Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens och rädningstjänstens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Alla information och material om social- och hälsovårdsreformen finns på reformens webbsidor soteuudistus.fi.

Reformen ingår i Sanna Marins regeringsprogrammet.

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef 
social- och hälsovårdsministeriet, Kanslichef 0295163338  


Pasi Pohjola, strategiajohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT 0295163585