Olycksfall

Rannetuki

Social- och hälsovårdsministeriet koordinerar och styr det förebyggande arbetet mot olycksfall i hemmet och på fritiden.

Olycksfall är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Finland. Hem- och fritidsolyckor är ett betydande folkhälsoproblem i Finland. 

Förebyggandet av olycksfall i arbetet är en viktig del av tillsynen inom arbetarskyddet.

Visionen om ett tryggt Finland

Social- och hälsovårdsministeriet har som vision att ingen ska behöva dö eller skadas till följd av ett olycksfall.

Social- och hälsovårdsministeriets Målprogram för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden – för åren 2014–2020 innehåller riksomfattande mål och åtgärdsrekommendationer för förebyggandet av olycksfall i hemmen och på fritiden för åren 2014-2020.

Samarbete inom olycksfallsförebyggande

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i verksamheten kring kampanjen mot hemolyckor samt kampanjen Hålls på benen. Ministeriet har ett nära samarbete med teamet för förebyggande av hem- och fritidsolyckor vid Institutet för hälsa och välfärd.