Social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområden

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för ett omfattande förvaltningsområde. Arbetet stöds av den samlade kompetensen vid ämbetsverken och inrättningarna inom hela förvaltningsområdet.

 

 

FI SV EN RU