Socialförsäkringsavgifter

Kostnaderna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen finansieras med arbetsgivares och de försäkrades avgifter.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.

Avgifter åren 2017–2023

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

Arbetsgivare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sjukförsäkring                
- alla arbetsgivare 1,08 0,86 0,77 1,34 1,53 1,34 1,53 1,16
                 
Arbetslöshetsförsäkring                
- lönesumma år 2024 under 2 337 000 euro 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5 0,5 0,27*
- för den del som överstiger lönesummegränsen 2 337 000 euro 3,3 2,60 2,05 1,7 1,9 2,05 2,06 1,09*
- arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag  0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5   0,27*
                 
Arbetspensionsförsäkring                
- arbetsgivares genomsnittliga ArPL-avgift 17,95 17,75 17,35 16,95 16,95 17,4 17,4 17,34
                 
Försäkrade 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sjukförsäkring                
 Sjukvårdsavgift                
- löntagare och företagare 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,53 0,6 0,51
- förmånstagare (pensions- och förmånsinkomster) 1,45 1,53 1,61 1,65 1,65 1,5 1,57 1,48
Dagpenningsavgift                
-löntagare och LFöPL-företagare
 
1,58 1,53 1,54 1,18 1,36 1,18 1,36 1,01
- om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 16 499 euro 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-FöPL -företagare 1,64 1,70 1,77 1,33 1,55 1,32 1,59 1,23
- om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 16 499 euro 0,06 0,17 0,23 0,15 0,19 0,14 0,23 0,22
                 
Arbetslöshetsförsäkring 1,6 1,9 1,5 1,25 1,4 1,5 1,5 0,79*
- avgift för delägare i företag som löntagare 0,7 0,92 0,78 0,65 0,65 0,74   0,43*
                 
Arbetspensionsförsäkring                

- löntagare under 53 år

6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15 7,15* 7,15
- löntagare 53-62 år 7,65 7,85 8,25 8,65 8,65 8,65 8,65* 8,65
- löntagare som fyllt 63 år 6,15 6,35 6,75 7,15 8,65 7,15   7,15
- företagare och lantbruksföretagare under 53 år 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1* 24,1
- företagare och lantbruksföretagare 53-62 år 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6* 25,6
- företagare och lantbruksföretagaresom fyllt 63 år 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1   24,1

 

* En uppskattning