Socialförsäkringsavgifter

Kostnaderna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen finansieras med arbetsgivares och de försäkrades avgifter.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.

Avgifter åren 2013–2020

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

Arbetsgivare 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sjukförsäkring                
- alla arbetsgivare 2,04 2,14

2,08

2,12 1,08 0,86 0,77 1,34
                 
Arbetslöshetsförsäkring                
- lönesumma år 2019 under 2 086 500 euro 0,8 0,75 0,8 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45
- för den del som överstiger lönesummegränsen 2 086 500 euro 3,2 2,95
3,15
3,9 3,3 2,60 2,05 1,7
- arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag  0,8 0,75 0,8
 
1,0 0,8 0,65 0,50 0,45
                 
Arbetspensionsförsäkring                
- arbetsgivares genomsnittliga ArPL-avgift 17,35 17,75 18,0 18,0 17,95 17,75 17,35 16,95
- kommunarbetsgivares genomsnittliga KomPL-avgift 17,35 17,75 18,0 18,0 17,95 17,75 17,25 16,82
- statlig arbetsgivares StPL-avgift  19,73 20,40 20,11 17,82 16,95 16,88 17,15 16,7
                 
Försäkrade   2013 2014 2015
 
2016 2017 2018 2019 2020
Sjukförsäkring                
 Sjukvårdsavgift                
- löntagare och företagare 1,30  1,32 1,32 1,30 0,00 0,00 0,00 0,68
- förmånstagare (pensions- och förmånsinkomster) 1,47  1,49 1,49 1,47 1,45 1,53 1,61 1,65
Dagpenningsavgift                
-löntagare och LFöPL-företagare
 
 0,74  0,84 0,78 0,82 1,58 1,53 1,54 1,18
- om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 282 euro         0,00 0,00 0,00 0,0
-FöPL -företagare  0,88  0,97 0,91 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33
- om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 282 euro         0,06 0,17 0,23 0,15
                 
Arbetslöshetsförsäkring  0,60 0,50 0,65 1,15 1,6 1,9 1,5 1,25
- avgift för delägare i företag som löntagare  0,20 0,19 0,24 0,46 0,7 0,92 0,78 0,65
                 
Arbetspensionsförsäkring                

- löntagare under 53 år

 5,15 5,55 5,7 5,7 6,15 6,35 6,75 7,15
- löntagare 53-62 år  6,5 7,05 7,2 7,2 7,65 7,85 8,25 8,65
- löntagare som fyllt 63 år 6,5 7,05 7,2 7,2 6,15 6,35 6,75 7,15
- företagare och lantbruksföretagare under 53 år  22,50 23,3 23,7 23,6 24,1 24,1 24,1 24,1
- företagare och lantbruksföretagare 53-62 år  23,85 24,8 25,2 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6
- företagare och lantbruksföretagaresom fyllt 63 år 23,85 24,8 25,2 25,1 24,1 24,1 24,1 24,1