Socialförsäkringsavgifter

Kostnaderna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen finansieras med arbetsgivares och de försäkrades avgifter.

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.

Avgifter åren 2016–2022

Socialförsäkringsavgifter, % av lönen

Arbetsgivare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sjukförsäkring              
- alla arbetsgivare 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34 1,53 1,34
               
Arbetslöshetsförsäkring              
- lönesumma år 2022 under 2 197 500 euro 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5
- för den del som överstiger lönesummegränsen 2 197 500 euro 3,9 3,3 2,60 2,05 1,7 1,9 2,05
- arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag  1,0 0,8 0,65 0,50 0,45 0,5 0,5
               
Arbetspensionsförsäkring              
- arbetsgivares genomsnittliga ArPL-avgift 18,0 17,95 17,75 17,35 16,95 16,95 17,4
- kommunarbetsgivares genomsnittliga KomPL-avgift 18,0 17,95 17,75 17,25 16,82 16,82 16,83
- statlig arbetsgivares StPL-avgift  17,82 16,95 16,88 17,15 16,7 16,69 17,13
               
Försäkrade 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sjukförsäkring              
 Sjukvårdsavgift              
- löntagare och företagare 1,30 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,53
- förmånstagare (pensions- och förmånsinkomster) 1,47 1,45 1,53 1,61 1,65 1,65 1,5
Dagpenningsavgift              
-löntagare och LFöPL-företagare
 
0,82 1,58 1,53 1,54 1,18 1,36 1.18
- om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 15 128 euro   0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
-FöPL -företagare 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33 1,55 1,32
- om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 15 128 euro   0,06 0,17 0,23 0,15 0,19 0,14
               
Arbetslöshetsförsäkring 1,15 1,6 1,9 1,5 1,25 1,4 1,5
- avgift för delägare i företag som löntagare 0,46 0,7 0,92 0,78 0,65 0,65 0,74
               
Arbetspensionsförsäkring              

- löntagare under 53 år

5,7 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15
- löntagare 53-62 år 7,2 7,65 7,85 8,25 8,65 8,65 8,65
- löntagare som fyllt 63 år 7,2 6,15 6,35 6,75 7,15 8,65 7,15
- företagare och lantbruksföretagare under 53 år 23,6 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
- företagare och lantbruksföretagare 53-62 år 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
- företagare och lantbruksföretagaresom fyllt 63 år 25,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1