FI SV

Beställning av publikationer

Social- och hälsovårdsministeriets publikationer är huvudsakligen tillgängliga i elektronisk form.  De äldsta publikationerna som inte finns tillgängliga elektroniskt kan lånas bl. a. på Riksdagens bibliotek.

Försäljningen av tryckta publikationer har upphört den 1 september 2023. Det är tillåtet att fritt skriva ut publikationer från Valto.

Publikationer från arbetarkyddsförvaltningen

Publikationer från arbetarskyddsförvaltningen kan beställas av ansvarsområdenas stödservice-enheter.