FI SV

Beställning av publikationer

Social- och hälsovårdsministeriets publikationer är huvudsakligen tillgängliga i elektronisk form. Tryckta publikationer är i regel avgiftsbelagda. De äldsta publikationerna som inte finns tillgängliga elektroniskt kan lånas bl. a. på Riksdagens bibliotek.

Publikationer till salu

Till salu finns i huvudsak de nyaste tryckta publikationerna. Publikationerna säljs i statrådets bokhandel.

Publikationer från arbetarkyddsförvaltningen

Publikationer från arbetarskyddsförvaltningen kan beställas av ansvarsområdenas stödservice-enheter.