Statistik om jämställdhet

Statistikcentralens temasidor om jämställdhet tillhandahåller statistik efter ämnesområden. Statistiken är indelad efter kön. Statistiken omfattar bl.a. demografi, utbildning, familj, arbetsmarknad samt lönesättning och arbetskraftskostnader.

Centret för jämställdhetsinformation har en webbplats med länkar till olika statistiska datakällor. Där finns bl.a. jämställdhetsstatistik för övriga Norden.

FN tillhandahåller statistik där jämställdheten mellan könen jämförs på olika ämnesområden. Män och kvinnor jämförs bl.a. i fråga om hälsa, utbildning och arbete.

På OECD:s (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) webbplats finns internationell statistik om jämställdheten mellan könen.

På OECD:s -sidor finns information om vad som är könsbundet.

Mer information