Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger kommunerna anvisningar om olika sätt att tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under tiden 1.6.2020–31.7.2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 8.22
Pressmeddelande 126/2020

De former av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som tillhandahålls i grupp kan återupptas från och med den 1 juni 2020. I praktiken ska arbetsverksamheten ordnas med iakttagande av de allmänna avstånds- och hygienanvisningarna för att förhindra coronavirussmitta.

De alternativa sätten att tillhandahålla arbetsverksamhet kan fortsätta till och med slutet av juli, men inte längre som den enda formen av arbetsverksamhet för klienten.

Behovet av fysisk närvaro och personliga möten med klienten avgörs med hänsyn till klientens individuella situation.

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna att informera klienterna i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte om de försiktighetsåtgärder som vidtas i verksamheten för att förhindra coronavirussmitta. Målet är att klienterna inte i onödan ska vara rädda för att delta i verksamheten.

Den uppdaterade anvisningen ersätter från och med den 1 juni 2020 den anvisning som social- och hälsovårdsministeriet  gav till kommunerna den 8 april 2020 om olika sätt att tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa socialvårdstjänster. Rekommendationerna gäller till och med den 31 juli 2020, och de avser endast specialarrangemangen för den tid epidemin pågår.

Anvisningen baserar sig på det förändrade epidemiläget och det gradvisa avvecklandet av restriktioner

Social- och hälsovårdsministeriets nya anvisningar till kommunerna baserar sig på statsrådets principbeslut av den 6 maj 2020. Enligt beslutet ska de offentliga lokaler som för närvarande är stängda öppnas kontrollerat och gradvis från och med den 1 juni som en följd av att epidemiläget har förbättrats.

Detta gäller även arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler samt vissa andra socialvårdstjänster som vanligen tillhandahålls i grupp. Sådana tjänster är till exempel gruppverksamhet inom social rehabilitering eller arbets- eller dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunerna ansvarar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Kommunerna svarar för tillhandahållandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Kommunerna kan inte genom ett eget beslut avbryta arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med hänvisning till coronaläget om inte smittskyddsmyndigheterna fattar ett lokalt beslut om detta med stöd av smittskyddslagen. 

I samband med att regeringen förbjöd sammankomster med över tio personer den 16 mars 2020 stängde många kommuner verksamhetsställen där det ordnats arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. De restriktioner som gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte tjänster och verksamhetsformer som tillhandahålls inom ramen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och socialvårdstjänster.

Syftet med social- och hälsovårdsministeriets anvisning är att minska ovissheten i kommunerna när det gäller hurdan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som kan tillhandahållas under epidemin.

Ministeriet har exempelvis uppmanat kommunerna att i samarbete med organisationer och andra aktörer ta fram alternativa sätt att genomföra arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under det exceptionella läget. Kommunerna kan själva besluta till vilka delar de vill fortsätta att ordna andra alternativa former av verksamheten under tiden 1 juni–31 juli 2020 enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar av den 8 april 2020.

Ytterligare information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman [email protected]
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen