Personal- och förvaltningsenheten (HEHA)

Personal- och förvaltningsenheten (HEHA):

  • ansvarar för samordningen av personalplaneringen, personalutvecklingen och välbefinnandet i arbetet vid ministeriet
  • ansvarar för rekryteringar och personalens anställningsvillkor
  • sköter ministeriets allmänna förvaltningsuppgifter och samordnar utvecklingsprojekt inom förvaltningen
  • ordnar nödvändiga stödtjänster för ministrarna
  • samordnar framställningarna om utmärkelsetecken inom SHM:s förvaltningsområde
  • sköter juridiska frågor som gäller ministeriet

Personal- och förvaltningsdirektör Liisa Perttula (1.1.–28.2.2023)
(sekreterare Eija Paananen)