SHM:s personal med statistik

Vi är nöjda med vårt arbete

Enligt enkäten för arbetstillfredsställelse är SHM:s personal särskilt nöjd med innehållet i sitt arbete och utmaningarna samt arbetsatmosfären och samarbetet.

Dessutom anser vår personal att SHM är en säker arbetsgivare. De ser även goda möjligheter till kompetensutveckling. Nästan 90 procent av ämbetsmännen i vårt ministerium deltar i personalutbildning.

Vår utbildningsnivå är hög

I SHM är utbildningsnivån hög vilket även krävs av ministeriets uppgifter. Nästan hela vår personal har minst en examen på institutnivå. Två tredjedelar av vår personal har avlagt en högre högskoleexamen. De vanligaste studieområdena är juridik, samhällsvetenskap och humaniora. Andra vanliga examina som vår personal har är diplomingenjörs- och läkarexamen.

Personer som arbetar som assistenter har vanligtvis merkonom-, tradenom- eller HSO tradenomexamen.

Vårt åldersspann är brett

Vid social- och hälsovårdsministeriet arbetar cirka 480 personer. Av vår personal är nästan 80 procent kvinnor. Visstidsanställda, som inte har en bakgrundstjänst på SHM eller annanstans utgör cirka 16 procent av vår personal. Personalens medelålder är 48 år.

På grund av pågående generationsskifte är åldersspannet för ministeriets anställda brett. Därför blir ett stort antal tjänster på olika nivå lediga under de kommande åren. Ledningens medelålder är högre än den övriga personalens. Därför kommer en stor del av SHM:s ledning att bytas ut under de närmaste åren.

Vi värderar jämställdhet och likabehandling i arbetsgemenskapen. Vi välkomnar sökande av olika kön, i olika ålder och med olika bakgrund.

Vi sköter om välbefinnandet

Inom SHM stödjer vi välbefinnandet på många olika sätt. Beloppet som vi använder för företagshälsovården samt för motion och främjandet av arbetshälsa är på en bra nivå.

Genom vårt deltidsarbete stödjer vi möjligheten att orka i arbetslivet samt kombinera arbets- och familjelivet. Vi har fler personer i deltidstjänst än i genomsnitt i ministerier. Av dem är en stor andel deltidspensionärer.

Medelpensionsåldern på SHM är relativt hög, något cirka 65 år.

Vi bryr oss om personalen. Man får stöd om man till exempel möter svårigheter i privatlivet.
Sagt om SHM

Mer information

Liisa Perttula, personal- och förvaltningsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA Telefon:0295163521   E-postadress: