Främjande av hälsa och välfärd

HälsofrämjandeSocial- och hälsovårdsministeriet har det allmänna styrnings- och tillsynsansvaret för främjande av hälsa.  

Främjandet av hälsa och välfärd baserar sig på flera olika lagar.

Målet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna

  • Att minska hälso- och välfärdsskillnaderna är ett av ministeriets centrala mål. Skillnaderna kan vara socioekonomiska, regionala eller könsrelaterade.  
  • Det är kommunerna och välfärdsområdena som bär ansvaret för befolkningens hälsa och välfärd och för att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan befolkningsgrupper.  
  • Sakkunniginrättningen i fråga om hälsoskillnaderna är Institutet för hälsa och välfärd (THL). Institutet samlar forsknings- och utvärderingsinformation och stöder kommunerna och välfärdsområdena i arbetet för att minska hälso- och välfärdsskillnaderna.  

 

Att främja hälsa och välfärd lönar sig

  • Genom åtgärder som främjar hälsa och välfärd påverkar man individen, samhället och livsmiljön. Åtgärderna förebygger problem och sjukdomar och upprätthåller och främjar välfärden, hälsan och funktionsförmågan. Åtgärderna bidrar således också till att minska de kostnader som orsakas av social- och hälsovårdstjänsterna, sjukfrånvaron, minskad arbets- och funktionsförmåga och tidig pensionering. 
  • Genom utvärderingen av verksamhetsmodeller för främjande av hälsa och välfärd får beslutsfattarna och experterna i kommunerna och välfärdsområdena information om hur effektiva verksamhetsmodellerna (HYTE) är när det gäller att stödja beslutsfattandet och rikta resurser. 

 

Anslag för hälsofrämjande

  • Staten stöder det hälsofrämjande arbetet genom särskilda anslag som reserverats för ändamålet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för hur dessa anslag används.

 

Mer information

Taru Koivisto, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163323   E-postadress:


Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163326   E-postadress: