Hoppa till innehåll
Media

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2020 16.48 | Publicerad på svenska 19.5.2020 kl. 17.39
Pressmeddelande 122/2020

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för hur äldre personer kan skydda sig från coronavirussmitta.

De uppdaterade anvisningarna fokuserar särskilt på hur man tryggt kan hålla kontakt med sina närstående och hur äldre personer kan upprätthålla sitt välmående och sin funktionsförmåga medan undantagsförhållanden råder.

Äldre personer, i synnerhet personer över 70 år, bör undvika att utsättas för coronaviruset eftersom de löper större risk än andra att insjukna allvarligt i coronavirussjukdomen. Detta beror på att kroppens motståndskraft försvagas med åldern. Den äldre befolkningen har också fler underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Enligt det omfattande material som Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har sammanställt är åldern en betydande riskfaktor. Statistik av Institutet för hälsa och välfärd visar också att majoriteten av de som avlidit av coronavirussjuk-domen i Finland har varit över 70 år.

Vad kan jag som äldre person själv göra för att undvika smitta?

Även för äldre personer gäller de allmänna anvisningarna för att minska smittorisken. Det gäller att undvika närkontakt och hålla avstånd till andra människor samt att vara mån om god handhygien.

När du går till matbutiken, apoteket eller hälsostationen ska du vara noga med handhygi-enen och hålla minst 1–2 meters avstånd till andra människor. Undvik att sköta dina ärenden under rusningstid.

Du kan be om hjälp av dina anhöriga, eller också kan du vända dig till dina grannar eller till kommunen, församlingen eller en förening.

Om du har symtom på luftvägsinfektion ska du undvika närkontakt med andra och kontakta en läkare. Om du insjuknar ska du besöka en läkare eller sjukskötare. 

Sociala relationer viktiga även under undantagsförhållanden 

Det är viktigt att hålla kontakt med sina anhöriga och vänner också under undantagsförhållandena, till exempel per telefon eller över internet. 
Om man träffas, ska man hålla minst två meters avstånd till varandra. Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållandena.

Besök inte personer som är över 70 år eller andra som hör till en riskgrupp om du har minsta symtom som tyder på luftvägsinfektion. 

Om det är nödvändigt att gå hem till någon som hör till en riskgrupp, ska det ske på ett säkert sätt. Undvik att skaka hand, kramas eller på annat sätt röra varandra mer än nödvändigt. Som besökare ska du skydda munnen och näsan. Använd en engångsnäsduk om du inte har ett andningsskydd. Tvätta händerna noga före och efter besöket.

Viktigt med välmående och funktionsförmåga

Egen aktivitet och att hålla igång sin fysiska, psykiska och sociala förmåga på ett mångsidigt sätt är viktigt för att upprätthålla sitt välmående och sin funktionsförmåga. Alla slags sysslor kan bidra till att upprätthålla välmåendet, till exempel hushållsarbete, bakning, handarbete, läsning eller trädgårdsarbete.
Det är bra att röra på sig varje dag, antingen ute eller inne, till exempel genom att gympa hemma. Kom ihåg att hålla minst två meters avstånd till andra människor när du rör dig ute.

Regelbunden och mångsidig kost och tillräckligt med vätska är alltid viktigt. 

Var speciellt mån om din hälsa. Avboka inte läkarbesök utan en god orsak. Sök också vård om du har en kronisk sjukdom som kräver regelbundna kontrollbesök.

Ytterligare information:

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Seija Viljamaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Minna-Liisa Luoma, enhetschef, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Läs vidare på finska:

Om kost: 

Om motion: 

Tillbaka till toppen