Priset Årets Pappa

Ministeriet delar årligen på Väestöliittos framställan ut ett pris till Årets Pappa. Priset ges till en person som genom eget exempel och egen verksamhet främjat identifiering av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Med priset vill man bidra till att ett aktivt faderskap får större fotfäste i det allmänna tänkesättet. Syftet är att förstärka faderskapet, underlättas föreningen av arbete och familj, främja barnens intressen samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Beslut om pristagaren fattas turvis av social- och hälsovårdsministern, familje- och omsorgsministern och jämställdhetsministern. Priset Årets Pappa delades ut första gången år 2006.

Priset Årets Pappa har tilldelats:

 • 2021 Sergei Silkin, Marko Oikarainen och Dan Wickholm
 • 2020 Petri Hartikainen, Vesa Ilola och Fabrizio Trotti
 • 2019 Hermanni Hyytiälä, Petri Jaakola och Jukka Lagerblom
 • 2018 Kais Zaya, Risto Tuominen och Topi Linjama
 • 2017 Antero LindebergJanne Nordman och Miika Niemelä
 • 2016 Pasi Uhtakari och Jussi Hartikainen
 • 2015 Mika Jokinen, David Muñoz Gonzáleze och Pekka Larkela
 • 2014 Jouni Eho, Hanno Nevanlinna och Seppo Sauro
 • 2013 Markus Forsell från Lahtis, Antti Siukonen från Esbo och Tom Björkfors från Pargas
 • 2012 Ilkka Laaksonen från Salo, Timo Kilpi från Helsingfors och Kimmo Honkanen från Birkala
 • 2011 grafikern och utbildaren inom bildkommunikation Jaakko Bashmakov, ingenjör Seppo Äijälä och projektledaren Risto Tervonen
 • 2010 läraren Abdishakur Moalin, servicechefen Pasi Orava och farfadern Hannu Gustafsson
 • 2009 systemplanerare Pekka Seppänen  
 • 2008 mentalvårdare Ilmo Saneri och specialsjukskötare Timo Tikka
 • 2007 socialpedagog Jouni Lehmonen
 • 2006 psykiater och familjeterapeut Hannu Säävälä

Mer information

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY 0295163233