Priset Årets pappa

Ministeriet delar årligen på Väestöliittos framställan ut ett pris till Årets pappa. Priset ges till en person som genom eget exempel och egen verksamhet främjat identifiering av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Med priset vill man bidra till att ett aktivt faderskap får större fotfäste i det allmänna tänkesättet. Syftet är att förstärka faderskapet, underlättas föreningen av arbete och familj, främja barnens intressen samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Beslut om pristagaren fattas turvis av ministrarna vid social- och hälsovårdsministeriet. Priset Årets Pappa delades ut första gången år 2006.

Priset Årets pappa har tilldelats:

 • 2023 Janne Saarela, Matti Väliahdet och Christopher Gullmans
 • 2022 Kai Rinkinen, Jere Jokinen och Janne Peränpiha
 • 2021 Sergei Silkin, Marko Oikarainen och Dan Wickholm
 • 2020 Petri Hartikainen, Vesa Ilola och Fabrizio Trotti
 • 2019 Hermanni Hyytiälä, Petri Jaakola och Jukka Lagerblom
 • 2018 Kais Zaya, Risto Tuominen och Topi Linjama
 • 2017 Antero LindebergJanne Nordman och Miika Niemelä
 • 2016 Pasi Uhtakari och Jussi Hartikainen
 • 2015 Mika Jokinen, David Muñoz Gonzáleze och Pekka Larkela
 • 2014 Jouni Eho, Hanno Nevanlinna och Seppo Sauro
 • 2013 Markus Forsell, Antti Siukonen och Tom Björkfors
 • 2012 Ilkka Laaksonen, Timo Kilpi och Kimmo Honkanen
 • 2011 Jaakko Bashmakov, Seppo Äijälä och Risto Tervonen
 • 2010 Abdishakur Moalin, Pasi Orava och Hannu Gustafsson
 • 2009 Pekka Seppänen  
 • 2008 Ilmo Saneri och Timo Tikka
 • 2007 Jouni Lehmonen
 • 2006 Hannu Säävälä

Mer information

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY Telefon:0295163233   E-postadress: