FI SV

Priset Årets Pappa

Ministeriet delar årligen på Väestöliittos framställan ut ett pris till Årets Pappa. Priset ges till en person som genom eget exempel och egen verksamhet främjat identifiering av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Med priset vill man bidra till att ett aktivt faderskap får större fotfäste i det allmänna tänkesättet. Syftet är att förstärka faderskapet, underlättas föreningen av arbete och familj, främja barnens intressen samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Beslut om pristagaren fattas turvis av social- och hälsovårdsministern och omsorgsministern. Priset Årets Pappa delades ut första gången år 2006.

Priset Årets Pappa har tilldelats: