Ronja Ojala: Ett Finland där barnen mår bra

Ronja Ojala vill bygga upp ett barnvänligare samhälle där barnens röst får höras. Hon representerar en unga generation som är färdig att axla sitt ansvar och hon hoppas att alla barn får en möjlighet att använda sin röst och sina möjligheter.

 

Christoffer Anttila: En pappas funderingar 

Christoffer Anttilas eget barn är lite som en drog: Ju mer han spenderar tid med sitt barn desto mer gemensam tid vill han ha med henne.

 

Satu Hämäläinen och Sonja Kekkonen: Två mammors tankar om familjevardagen

Två mammors syn på barn- och familjevänlighet i Finland.

 

Sonja Orupabo: En mammas hälsning till beslutsfattarna 

Trebarnsmamman Sonja Orupabos hälsning till beslutsfattarna handlar om att förbättra ställningen för barn och familjer ur ett mångkulturellt bonusfamiljeperspektiv.

 

Marja Hintikka: Hur blir Finland världens barnvänligaste land? 

Journalisten Marja Hintikka, medlem av Barnstrategins styrgrupp, berättar hur vi kunde göra Finland till världens barnvänligaste land.

 

Suvi-Anne Siimes: Vad är barnvänlighet? 

Suvi-Anne Siimes är ordförande för Barnstrategins styrgrupp och har tre barnbarn. Hon funderar över hur barnvänligheten kan ta sig i uttryck hemma, på arbetsplatserna och i hela samhället.