dekorativ bild

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, är en samarbetsorganisation för industriländer med 37 medlemsstater.

OECD-arbetet bedrivs i regel av ansvariga tjänstemän vid ministerierna. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i

  • kommittén för sysselsättnings-, arbetsmarknads- och sociala frågor (Employment, Labour and Social Affairs Committee, ELSA) och i
  • hälso- och försäkringskommittéernas samt
  • deras arbetsgruppers verksamhet.

Organisationen har som mål att  

  • främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning
  • öka den ekonomiska och sociala välfärden
  • främja det internationella handelssystemet
  • stödja utvecklingen i länder som ligger utanför organisationen

OECD utför analyser och landsöversikter av olika samhällssektorer och avger politikrekommendationer. OECD producerar internationellt jämförbar statistik och databaser, till exempel OECD Health Data, Social Expenditure Database.

Mer information

På andra webbplatser