OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, är en samarbetsorganisation för industriländer med 30 medlemsstater.

Organisationen har som mål att  

  • främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning
  • öka den ekonomiska och sociala välfärden
  • främja det internationella handelssystemet
  • stödja utvecklingen i länder som ligger utanför organisationen

OECD-arbetet bedrivs i regel av ansvariga tjänstemän vid ministerierna. Social- och hälsovårdsministeriet deltar i

  • kommittén för sysselsättnings-, arbetsmarknads- och sociala frågor (Employment, Labour and Social Affairs Committee, ELSA) och i
  • hälso- och försäkringskommittéernas samt
  • deras arbetsgruppers verksamhet.

OECD utför analyser och landsöversikter av olika samhällssektorer och avger politikrekommendationer. OECD producerar internationellt jämförbar statistik och databaser, till exempel OECD Health Data, Social Expenditure Database.