Målet för jämställdhetspolitiken är jämställdhet

Jämställdhet eftersträvas och genomförs med en rad åtgärder som tillsammans bildar jämställdhetspolitiken i Finland.

Förverkligandet av jämställdhet förutsätter aktivt främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön, även när andra diskrimineringsgrunder är involverade, såsom ålder eller etnicitet.

Tyngdpunkterna i jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen, redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män som godkändes år 2010 och regeringens riktlinjer. Samtliga ministerier deltar i arbetet, och arbetet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram

Regeringen har förbundit sig att främja jämställdhet i allt beslutsfattande.

Regeringens centrala åtgärder för främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön har samlats i regeringens jämställdhetsprogram 2020-2023.

Redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män

Regeringen antog år 2010 en redogörelse om jämställdheten mellan kvinnor och män. Riktlinjerna i redogörelsen sträcker sig till år 2020. Den nya redogörelse är under beredning och den ska överlämnas till riksdagen under 2022.

Information om jämställdhet