ARBETE2030 – Utvecklingsprogrammet för arbetet och välbefinnandet i arbetet

ARBETE2030 är ett utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet, vars syfte är att förnya verksamhetssätten och effektivt utnyttja teknologi på arbetsplatserna samt att skapa arbetslivsinnovationer.

Målet är att Finland senast år 2030 ska vara den ledande utvecklaren av arbetslivsinnovationer och att välbefinnandet i arbetet ska vara världens bästa i Finland.

Undersökningar visar att åtgärderna i programmet påverkar sysselsättningen, ekonomin, välbefinnandet i arbetet och kontinuiteten i arbetskarriärerna. Ett gott arbete och ett gott ledarskap utvecklar både produktiviteten och välbefinnandet i arbetet. Dessa faktorer inverkar på företagets konkurrenskraft och de offentliga organisationernas genomslag.  

Programmet ARBETE2030 är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Social- och hälsovårdsministeriet har ledningsansvaret för programmet, medan Arbetshälsoinstitutet ansvarar för det operativa arbetet och de praktiska arrangemangen. 

I samarbetet deltar Akava, Business Finland, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Företagarna i Finland, Arbetshälsoinstitutet, arbets- och näringsministeriet, Arbetarskyddscentralen och Statens arbetsmarknadsverk

Förtroende för arbetet och framtiden 

Coronakrisen gjorde programmets mål allt viktigare och mer aktuella. Att klara av coronakrisen styrtade programarbetet i 2020.

Nya arbetsrutiner och överlevnadshistorier under undantagsförhållandena samlas in och delas på en webbsida där arbetsgemenskaperna kan skicka in egna tips och berättelser.

Både bransch- och regionprojekt genomförs inom ramen för programmet. Branschprojekten är samarbeten mellan arbetsmarknadsorganisationerna i utvecklingen av arbetslivet, regionprojekten är utvecklingsprojekt som samordnas gemensamt av en eller flera NTM-centraler (närings-, trafik- och miljöcentralen). Syftet med dessa är att stärka förtroendet för och utvecklingen av arbetslivet.  

Ett ledningsnätverk håller på att startas upp inom programmet. Syftet med nätverket är att framgångsrika företag eller offentliga organisationer delar med sig av lyckade erfarenheter av hur man leder människor och om samarbete med personalen. 

För att få fart på arbetslivsinnovationerna på arbetsplatserna kommer man att öppna en ansökan om finansiering med fokus på förändringar på arbetsplatserna som beror på teknologi, digitalisering och arbetslivets omvandling. Dessutom organiseras sparringsstöd och team som ska behandla aktuella fenomen i arbetslivet. 

Läs mer om programmet ARBETE2030 på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska):