Totalreformen av lagstiftningen om social- och hälsovårdspersonalen

Lagstiftningen om social- och hälsovårdspersonalen reformeras. 

Syftet med reformen är att uppdatera lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården så, att den endast reglerar de yrken inom social- och hälsovård där regleringen är nödvändig för att säkerställa patientsäkerheten. 

Genom en flexibel arbetsfördelning blir det mera tid över för kundarbetet

Avsikten är att bedöma behovet av bestämmelser om olika yrkesgrupper. Genom att avveckla onödigt detaljerad reglering får yrkesbildade personer möjlighet att arbeta med andra arbetsuppgifter som de har tillräckligt kunnande för. 

Arbetsuppgifter kan också skötas av andra än yrkesutbildade personer, förutsatt att de har tillräckligt kunnande för det. 

Målet är att social- och hälsovårdspersonalen ska kunna koncentrera sig på det arbete som motsvarar deras kunnande. Till exempel läkare och socialarbetare ska kunna delegera sina nuvarande ansvar till den övriga personalen och koncentrera sig bara på de mest krävande arbetsuppgifterna. 

Bakgrunden till reformen är bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården 

Ändringarna i lagstiftningen är en del av en helhet av många olika åtgärder för att förbättra tillgången till yrkesutbildad arbetskraft och säkerställa personalresurserna inom social- och hälsovården. Åtgärderna samordnas genom programmet för ett gott arbete. 

I planen för genomförandet av programmet beskrivs riktlinjerna och åtgärderna närmare (på finska). 

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör, tfn 0295 163 394
Henna Vidén, regeringsråd,  tfn. 0295 163 431
Taina Mäntyranta, programchef (Programmet för ett gott arbete), tfn  0295 163 692

Mer information