Rationell läkemedelsbehandling

Med rationell läkemedelsanvändning avses effetiv, säker, kvalitativ, kostnadseffektiv och jämlik användning av läkemedel.

Läkemedelsbehandlingen är optimal när personen tar de läkemedel som han eller hon behöver, enligt anvisningarna, i rätt tid och i lämplig dos. Genom rätta rutiner, rätt information och utbytet av den kan man optimera patientens medicinering och minska användningen av onödiga läkemedel.

Rätt användning av läkemedel är till nytta för såväl patienten som samhället. När onödiga läkemedel inte längre används, blir behandlingen av patienten bättre och man kan uppnå besparingar. Rationell användning av läkemedel ökar framtida besparingar i läkemedelsersättningarna på ett nytt sätt.

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ingår i projekten i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 18 januari 2016 en styrgrupp för Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling. Styrgruppens mandatperiod gick ut den 31 december 2017. Programmet genomfördes i form av nätverksbaserat arbete.

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling gjordes i en situation där de kommande social- och hälsovårdsstrukturerna och den lagstiftning som styr ordnandet av tjänster var under beredning. Det var dock ändamålsenligt att fundera över främjandet av rationell läkemedelsbehandling även i de kommande social- och hälsovårdsstrukturerna och inte enbart i nuläget.

Publikationer inom ramen för programmet

De centrala målen för genomförandeprogrammet gällde läkemedelsbehandlingarnas effekt, trygghet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Utöver dessa var avsikten med programmet att främja målen i regeringsprogrammet som gällde minskning av hälso- och välfärdsskillnader och kontroll av kostnaderna.

Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling

Mer information

Elina Asola, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163437   E-postadress: