Neurocentret

I Finland bedrivs internationellt sett högklassig neuroforskning, vars möjligheter till en del dock inte utnyttjas. En anledning är bland annat det splittrade hjärnforskningsfältet. För att Finland ska kunna bevara sin ställning i neurovetenskapens framkant, bör den splittrade finländska kompetensen inom neurovetenskap utnyttjas på ett centraliserat och effektivt sätt.

Inrättandet av neurocentret syftar till att driva på det nationella och internationella samarbetet inom neuroforskningen, bättre samordna forskningen med det praktiska patientarbetet och social- och hälsovårdsbranschens innovationer samt hjälpa nya tillväxtföretag inom hjärnhälsa.

Det nationella neurocentret ska upprätthålla heltäckande och aktuell information om finländska forskningsprojekt inom neuroområdet, infrastrukturer, metoder, material och innovationer i en databas på internet. Verksamheten förväntas främja forskningen i branschen och stärka Finlands konkurrenskraft.

Det nationella neurocentret skulle verka enligt samserviceprincipen mellan den finländska hjärnforskningen och externa, huvudsakligen kommersiella aktörer och främja utnyttjandet och kommersialiseringen av finländsk neuroforskning, vilket ses som ett mångfaldigande av företagsverksamheten och investeringarna i neurobranschen i Finland. Effekterna på lång sikt tar sig uttryck i framsteg inom behandling och prevention av hjärnsjukdomar.

Beredning av neurocentret

Beredningsskedet och samarbetsnätverket samordnas av Östra Finlands universitet, som har sammankallat den beredande arbetsgruppen för inrättandet av neurocentret och planeringen av verksamhetsmodellen och verksamheten.

År 2018 understödde social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tillsammans detta ett och ett halvt år långa pilotprojekt med 1,8 miljoner euro.

Det av social- och hälsovårdsministeriet beviljade statsunderstödet riktades till de pilotprojekt inom forskning och utveckling som stöder projektmålet och som genomförts av universitet och universitetssjukhus tillsammans. Helheten av pilotprojekt förenade grundforskning med experimentell klinisk forskning, utveckling av utrustning och läkemedelsvård för behandling av hjärnsjukdomar.

Som en del av Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen utlyste social- och hälsovårdsministeriet ansökan om statsunderstöd för 2020 för den fortsatta beredningen av det nationella neurocentret. SHM beviljade Östra Finlands universitet 800 000 euro i statsunderstöd för att bereda inrättandet av det nationella neurocentret.