Neurocentret

I Finland bedrivs internationellt sett högklassig neuroforskning, vars möjligheter till en del dock inte utnyttjas. En anledning är bland annat det splittrade hjärnforskningsfältet. För att Finland ska kunna bevara sin ställning i neurovetenskapens framkant, bör den splittrade finländska kompetensen inom neurovetenskap utnyttjas på ett centraliserat och effektivt sätt.

Inrättandet av neurocentret syftar till att driva på det nationella och internationella samarbetet inom neuroforskningen, bättre samordna forskningen med det praktiska patientarbetet och social- och hälsovårdsbranschens innovationer samt hjälpa nya tillväxtföretag inom hjärnhälsa.

Det nationella neurocentret ska upprätthålla heltäckande och aktuell information om finländska forskningsprojekt inom neuroområdet, infrastrukturer, metoder, material och innovationer i en databas på internet. Verksamheten förväntas främja forskningen i branschen och stärka Finlands konkurrenskraft.

Det nationella neurocentret skulle verka enligt samserviceprincipen mellan den finländska hjärnforskningen och externa, huvudsakligen kommersiella aktörer och främja utnyttjandet och kommersialiseringen av finländsk neuroforskning, vilket ses som ett mångfaldigande av företagsverksamheten och investeringarna i neurobranschen i Finland. Effekterna på lång sikt tar sig uttryck i framsteg inom behandling och prevention av hjärnsjukdomar.

Beredning av neurocentret

För beredningen har en arbetsgrupp tillsatts. Projektansvarig är Östra Finlands universitet med Reetta Kälviäinen.

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet understöder tillsammans detta ett och ett halvt år långa pilotprojekt med 1,8 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar projektet statsbidrag som anvisas till sjukvårdsdistrikten och pilotprojekt som stödjer projektets mål enligt kriterier som fastställs separat.