Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen

Samlingspartiet

social- och hälsovårdsministeriet

Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen behandlar ärenden som hör till avdelningen för social trygghet och försäkringar, avdelningen för arbete och jämställdhet samt avdelningen för säkerhet och hälsa. Hon behandlar dock inte ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning vid avdelningen för social trygghet och försäkringar eftersom de hör till arbetsminister Arto Satonen. Dessutom behandlar Sanni Grahn-Laasonen utkomststödsärenden som hör till avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården.

Minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonens  ansvarsområde omfattar

Bioteknik och läkemedel

 • biobanker
 • genteknik
 • behandling av genomdata
 • vävnads- och organlagstiftning
 • läkemedelsförsörjning
  • läkemedelstillverkning, partihandelsverksamhet och apotek
  • systemet för läkemedelsersättning
  • obligatorisk upplagring av läkemedel
 • medicinsk forskning (forskningslagstiftning)
 • medicintekniska produkter
 • läkemedelsprisnämnden

Pensioner och privatförsäkringar

 • försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom, trafikförsäkring, patientförsäkring
 • arbets- och folkpensioner
 • försäkringsmarknaden och reglering av försäkringsverksamheten

Förmåner och stöd

 • adoptionsbidrag
 • bosättningsbaserad social trygghet
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • FPA:s rehabilitering och rehabiliteringspenning
 • stöd för vård av barn
 • barnbidrag
 • sociala frågor med anknytning till invandring
 • fronttillägg, veterantecken, rehabilitering av makar till krigsinvalider samt frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän
 • sjukförsäkring (dagpenningar och ersättningar)
  • läkemedelsersättningar
  • reseersättningar
  • ersättningar för sjukvård (s.k. FPA-ersättning)
  • sjukdagpenningar
  • arbetsplatskassor
  • ersättningar för företagshälsovård
  • föräldradagpenningar
 • militärunderstöd
 • ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst
 • avgiftsfria behandlingar enligt lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 • utkomststöd
 • handikappförmåner
 • allmänt bostadsbidrag
 • moderskapsunderstöd

Skydd av välfärd och hälsa

 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik samt skadeverkningar av penningspel
 • förebyggande rusmedelsarbete
 • det nationella vaccinationsprogrammet och upphandling av vacciner
 • förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden
 • våld mot kvinnor och våld i hemmet
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • hälsoskydd (inkl. kemikalielagstiftning och strålsäkerhet)
 • miljö- och hälsoskydd

Avbytarservice

 • husdjursproduktion, renskötsel och pälsdjursuppfödning

Jämställdhet

 • lika lön
 • jämställdhetslagstiftning
 • jämställdhetspolitik

Hälsa och säkerhet i arbetet

 • arbetarskydd
 • företagshälsovård
 • Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
 • tillsyn över Arbetarskyddsfonden och fastställelse av dess stadgar

Beredskap och förberedelser

 • ärenden som hör till beredskapsenhetens beredningsansvar (inkl. läkarhelikopterverksamhet)

Allmänt

 • dataskydd
 • besvärsnämnden för social trygghet (resultatstyrning)

Arbetsminister Arto Satonen behandlar ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa, vuxenutbildningsförmåner och systemet med alterneringsledighet. I ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa ingår också ärenden som gäller Sysselsättningsfonden och finansieringen av arbetslöshetsförmåner.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen och beredningen av budgetar och andra ärenden inom sitt ansvarsområde.

Personporträtt

 Sanni Grahn-Laasonen är född den 4 maj 1983 i Forssa. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2011 och det är nu den tredje regering hon är minister i. Hon var miljöminister 2014–2015, undervisnings- och kulturminister 2015–2017 och undervisningsminister 2017–2019.

Grahn-Laasonen är politices magister. Under sin politiska karriär har hon också varit vice ordförande i Samlingspartiet och innehaft flera förtroendeuppdrag, såsom fullmäktigeordförande i Egentliga Tavastlands välfärdsområde och styrelseordförande i Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

Grahn-Laasonen är ledamot i Forssa stadsfullmäktige.

Innan Grahn-Laasonen blev invald i riksdagen har hon arbetat som journalist, Stockholmskorrespondent och nyhetschef samt som utrikesministerns pressattaché.

Hennes familj består av man och två barn. Till Grahn-Laasonens fritidsintressen hör allsidig kultur, motion i naturen och läsning samt loppmarknader.

Personalia

Riksdagsledamot
Samlingspartiet
Födelsedatum och födelseort: 4.5.1983 Forssa
Hemort: Forssa

Minister för social trygghet 20.6.2023 -

Minister sammanlagt 2017 dagar
Tidigare ministeruppgifter

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

Twitter
Instagram
sannigrahnlaasonen.fi

kokoomus.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Statssekreterare

 • Orpo - Rissanen, Laura 29.6.2023 -
 • Sipilä - Kujala, Anssi 17.4.2019 - 6.6.2019
 • Sipilä - Kujala, Anssi 4.3.2019 - 12.4.2019
 • Sipilä - Ikonen, Anna-Kaisa 10.4.2018 - 4.3.2019
 • Sipilä - Artjoki, Risto 12.2.2018 - 16.3.2018
 • Sipilä - Artjoki, Risto 5.5.2017 - 12.2.2018
 • Sipilä - Artjoki, Risto 15.10.2016 - 5.5.2017
 • Sipilä - Heinonen, Olli-Pekka 22.6.2016 - 14.10.2016
 • Sipilä - Heinonen, Olli-Pekka 17.6.2015 - 22.6.2016

Kontaktinformation