Utkomst under rehabilitering

Rehabiliteringsklientens utkomst tryggas genom rehabiliteringspenning. Folkpensionsantaltens rehabiliteringspenning kan också under vissa förutsättningar betalas till personer som genomgår en anna rehabilitering än FPA:s.

Behovsprövat rehabiliteringsbidrag kan betalas i syfte att stödja återgången till arbete efter rehabiliteringsperioden. Ersättning för uppehälle betalas för de extra kostnader som rehabiliteringen medför. Arbetspensionsanstalterna betalar rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering.

Den som rehabiliteras efter en arbetsolycka eller yrkessjukdom får ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Läs mera om rehabiliteringstjänster under