Skärpningen av vårdgarantin 

Regeringen har överlämnat propositionen om vårdgarantin till riksdagen. Syftet med propositionen är att skärpa den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen.

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om regeringspropositionen som överlämnades den 12 maj. 

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163065  


Merituuli Mähkä, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163575  


Merja-Liisa Auero, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163304