Skärpningen av vårdgarantin 

Lagstiftningen angående vårdgarantin ändras i september 2023. Maximitiderna för att få vård inom den icke-brådskande primärvården ändras stegvis.

Här har vi samlar vanliga frågor och svar om ändringarna i lagstiftningen.

Mer information

Tapani Hämäläinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163065  


Merituuli Mähkä, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163575  


Merja-Liisa Auero, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163304