Tillsyn över arbetarskyddet

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar att  arbetarskyddslagstiftningen följs på arbetsplatserna.

I frågor som berör övervakning, kontakta det ansvarsområde inom arbetsskyddet dit din egen kommun hör.

De utreder allvarliga arbetsolycksfall samt ger råd och anvisningar för ökad säkerhet på arbetsplatserna.

Fyraåriga avtal mellan social- och hälsovårdsministeriet och ansvarsområdena anger tillsynsmål och prioriterade branscher.

Tillsyn på arbetsplatserna

Tillsynen över arbetarskyddet baserar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (tillsynslagen).

Ansvarsområdena har tillsyn över cirka 250 000 arbetsplatser och årligen görs över 20 000 arbetarskyddsinspektioner. Inspektioner kan göras på initiativ av klienten (arbetsplatsen) eller arbetarskyddsmyndigheten.

Mer om tillsyn och inspektioner:

Förbättring av tillsynens effekt

Tillsynens effekt förbättras via projekt där tillsynen inriktas på riskexponerade branscher och arbetsplatser genom val av lämpliga tillsynsmetoder och en så produktiv tillsyn som möjligt.

Tillsynen spelar en roll i bekämpningen av den grå ekonomi genom övervakningen av att anställningsvillkoren följer gällande bestämmelser samt myndighets- och trepartssamarbetet.

Tillsynen ska säkerställa att arbetsgivare endast anlitar arbetstagare med rätt att arbeta i Finland, att anställningsvillkoren följer gällande lagstiftning och att man endast anlitar sådana underleverantörer och uthyrningsföretag som uppfyller sina samhälleliga förpliktelser.

Mer information

Arto Teronen, valvontajohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY 0295163493