FI SV

Finansiering och understöd

På den här webbsidan finns samlat uppgifter om finansieringskanaler genom vilka bland annat offentliga organisationer och allmännyttiga samfund kan söka understöd för sina utvecklingsprojekt.

 

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163705