Finansiering och understöd

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar understöd bland annat gör utveckling av social- och hälsovården, hälsofrämjande verksamhet och andra projekt inom ministeriets ansvarsområde.

Bland annat offentliga organisationer och allmännyttiga samfund kan ansöka om finansiering och understöd.

Understöd för arbete som främjar hälsa och social välfärd kan också sökas hos Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (Stea).