Främjande av hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar åtgärder som ska öka befolkningens välfärd och sociala delaktighet samt hälsa och funktionsförmåga. Målet är att främjande av välfärd och hälsa ska tas i beaktande i alla beslut och i all verksamhet.