Vanliga frågor och svar om slopandet av tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa och om omställningsskyddet

Den 17 december 2020 fastställde regeringspartierna riktlinjerna för främjandet av sysselsättningen och arbetsmotivationen i fråga om personer som fyllt 55 år. Regeringens proposition om ett stegvist slopande av tilläggsdagarna med arbetslöshetsdagpenning och ett nytt omställningsskydd för personer som fyllt 55 år lämnades till riksdagen den 21 april 2022. 

Vanliga frågor och svar