Vanliga frågor och svar om slopandet av tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa och om omställningsskyddet

Den 17 december 2020 fastställde regeringspartierna riktlinjerna för främjandet av sysselsättningen och arbetsmotivationen i fråga om personer som fyllt 55 år. Riksdagen har 8.7.2022 godkänt den proposition som regeringen lämnade den 21 april 2022 med förslag om att tilläggsdagarna ska slopas och om ett nytt omställningsskydd för personer som fyllt 55 år. Genom att slopa tilläggsdagarna vill man främja äldre människors sysselsättning.

Vanliga frågor och svar