Social- och hälsovårdministeriets blanketter och anvisningar

Ansökningen om dispens för byggnadsinvestering

Mental hälsa

Arbetsavtal

Model för arbetsavtal och information om arbetsavtal finns på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

Arbetshälsa

Anmälan om yrkessjukdom eller misstänkt yrkessjukdom eller annan arbetsrelaterad sjukdom finns på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

Ansökan om tillstånd att använda uppgifter för forskningsändamål