Anställningsförhållande vid SHM

Alla anställningsförhållanden vid social- och hälsovårdsministeriet är tjänsteförhållanden. I samband med tjänsteförhållanden tillämpas alltid den statliga tjänstelagstiftningen samt de allmänna statliga tjänste- och arbetsvillkoren.

Över 80 procent av personalen inom SHM har fast anställning. Man trivs länge på SHM.

Vi stödjer din utveckling

Vi utarbetar en inskolningsplan för varje ny arbetstagare. Vi anordnar även en egen inskolningskurs inom ministeriet.
Vi stödjer personalens utveckling och utbildning i överensstämmelse med kraven för arbetsuppgifterna. Vi har i vårt förfogande en personlig utvecklingsplan och olika kompetenskartläggningar.

Utgående från våra personalenkäter uppskattar SHM:s personal goda möjligheter att utveckla sin egen kompetens.

Din arbetstid är flexibel

Arbetstidens längd på social- och hälsovårdsministeriet är 7 timmar och 21 minuter per dag. Vi utnyttjar en flexibel arbetstid som är gemensam för alla ministerier (en veckoarbetstid på 36 timmar och 45 minuter). Vi beaktar varierande livssituationer genom olika typer av arbetstidsflexibilitet. Vår personal har till exempel rätt till partiell vårdledighet, studieledighet och deltidspension. Dessutom kan vår personal göra distansarbete beroende av uppgiftens typ och enligt anvisningarna för distansarbete.

Semesterfördelarna för statligt anställda är bättre än på den offentliga arbetsmarknaden i genomsnitt. Semesterns längd grundar sig på hur länge du varit anställd.

Din lön bestäms av svårighetsgraden och din prestanda

Lönen vid social- och hälsovårdsministeriet bestäms av uppgiftens svårighetsgrad och din personliga prestanda. Uppgifterna vid SHM är indelade i 11 kravnivåer. Uppgiftens kravnivå och därmed eurobeloppet anges i tidningsannonsen.

Vi betalar dessutom en lönedel som grundar sig på den personliga arbetsprestandan. Dess andel är högst 50 procent av den uppgiftsspecifika lönen.

Vi bedömer den personliga prestandan sex månader efter anställningens början och årligen med chefen vid utvecklingssamtalet.

Vi bryr oss om ditt välbefinnande

Vid SHM stödjer vi personalens välbefinnande på många sätt. Vår personal har tillgång till högkvalitativ företagshälsovård. Vi beaktar förebyggande hälsovård genom att bland annat ta hand om ergonomin vid arbetspunkterna.

Vi stödjer motion och upplevelser genom motions- och kultursedlar. Vår personal kan använda motionssalarna som finns i ministeriets utrymmen.

Vår personal i Helsingfors och Tammerfors erbjuds lunch i lunchmatsalen till en lägre kostnad än normalt.

Flexibel arbetsgivare, möjlighet att kombinera arbets- och familjeliv, bra utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Sagt om SHM

Mer information

Liisa Perttula, personal- och förvaltningsdirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Personal- och förvaltningsenheten / HEHA Telefon:0295163521   E-postadress: