FI SV EN

Internationella arbetsorganisationen ILO

Internationella arbetsorganisationen ILO, International Labor Organization, är en organisation som är specialiserad på att utveckla arbetslivet och verka för bättre social rättvisa.

ILO:s strategier är:

  • att garantera grundläggande rättigheter i arbetslivet
  • att säkerställa människovärdigt arbete och skäliga inkomster
  • att bygga ut den sociala tryggheten så att den når allt fler människor
  • att stärka trepartssamarbetet och samhällsdialogen

ILO tar fram och övervakar standarder för arbetslivet och utarbetar internationella konventioner och rekommendationer. Social- och hälsovårdsministeriet bereder vissa ärenden som gäller ILO:s konventioner och rekommendationer och som hör till ministeriets ansvarsområde.

Finlands ILO-samarbete koordineras av statsrådets ILO-delegation samt av arbets- och näringsministeriet.