bild

Arbetslivsprogrammen

Regeringsprogrammets arbetslivsprogram ger konkreta lösningar som gäller arbetslivet och servicesystemet.

Ökad sysselsättning, produktivitet och välfärd förutsätter att alla arbetslivsprogram vidtar åtgärder.
Förändringarna i samband med omvälvningen i arbetslivet möjliggörs av arbetsplatser och personer i arbetsför ålder samt av ett fungerande servicesystem.

Att samtidigt öka välbefinnandet i arbetet och produktiviteten, identifiering av kompetensbehov och kompetensutveckling, stödjande av arbetsförmågan och den psykiska hälsan samt att förbättra partiellt arbetsföras möjligheter i arbetslivet är avgörande för uppnåendet av sysselsättningsmålet.

Helheten av de arbetslivsprogram som social- och hälsovårdsministeriet genomför består av programmet  ARBETE2030 och det därtill hörande forskningsprogrammet, programmet för arbetsförmåga samt programmet för psykisk hälsa i arbetslivet.