Tillgänglighetsutlåtande för stm.fi

Webbplatsen stm.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt la-gen ska webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att de ska vara lätta att använda för så många som möjligt.

Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020.

För närvarande uppfyller stm.fi i huvudsak tillgänglighetskraven, och inga kritiska brister i tillgängligheten har upptäckts på webbplatsen. 

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Dessutom gör vi egna iakttagelser om tillgängligheten bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Problem har upptäckts åtminstone med följande:

  • dokument i pdf-format
  • bristande alternativa texter (bildlänkar, bilder)
  • färger och kontraster.

Obs! På grund av coronavirusutbrottet producerar vi för närvarande mycket material och anvisningar som främst riktar sig till experter och som publiceras i pdf-format. Vi har upptäckt tillgänglighetsbrister i fråga om detta material. På begäran skickar vi materialet i tillgängligt format.

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons om tillgängligheten via vår responsblankett.

Detta utlåtande har upprättats den 24 mars 2020 och uppdateras senast den 23 september 2020.