Stärkt självbestämmanderätt

Sakkunskap i medicin, psykologi och socialt arbete (42 b § 4 mom. i lagen)

Tillämpningsområde

En yrkesutbildad person inom socialvården eller hälso- och sjukvården

Begränsningsåtgärder, allmänt

Begränsningsåtgärder

Registrering

Innehållspresentatör

Minderåriga

Allmänt om begränsningsåtgärder som riktas mot barn

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt beslut gällande barnskydd 7.3.2013 (dnr 1901/2/12 och 1932-1945/2/12) konstaterat att gränsdragningen mellan en åtgärd som hör till normal barnfostran (t.ex. hemkomsttider) och en begränsningsåtgärd inte alltid är klar. Om det emellertid är fråga om sedvanlig vård av och omsorg om ett barn och sedvanligt ställande av gränser i anknytning till detta, är det inte fråga om en begränsningsåtgärd.Till exempel en spjälsäng: När det är fråga om ett litet barn, för vilket en spjälsäng används eller kunde användas när man ser till åldern, är användningen av en spjälsäng inte en begränsningsåtgärd. När man talar om fostran och vård av och omsorg om ett barn är det viktigt att observera, att då avses barnets kronologiska ålder, inte utvecklingsnivå. Sedvanlig vård och sedvanligt ställande av gränser i anknytning till detta ska bedömas i förhållande till barnets jämnåriga.

Minderåriga

Mer information