Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och rekommendationer

På denna sida finns de anvisningar, rekommendationer och föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1 januari 2023 meddelat och som gäller innehållet i och verkställigheten av lagstiftningen om social- och hälsovården samt styrningen av förvaltningsområdet.

Vad är skillnaden mellan anvisning, rekommendation och föreskrift?

  • En föreskrift grundar sig på lag, och kan vara en allmän bestämmelse som avgränsas genom ett bemyndigande som ges i lag, eller ett särskilt föreläggande eller förbud.  En föreskrift förpliktar dem för vilka den enligt lagen kan utfärdas. 
  • En anvisning innehåller allmän eller specifik information om innehåll och tolkning av lagstiftning eller andra normer.  Anvisningar är inte förpliktande, men de stöder den enhetliga tillämpningen av de förpliktande bestämmelser som anvisningarna baserar sig på.  
  • En rekommendation innehåller allmän eller specifik information med ett visst syfte som gäller verksamhetens innehåll eller förfaranden när det inte finns uttryckliga förpliktande bestämmelser för situationen i fråga.  Rekommendationer är inte juridiskt förpliktande.

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer 2024

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar 2023