Allmänt stöd

Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett allmänt stöd. Målet är att det ska finnas bara ett allmänt stöd som ska omfatta en grunddel för levnadskostnader, en del för boendet och en behovsprövad del som sistahandsskydd.

Under beredningen hörs centrala arbetsmarknadsorganisationer, civilsamhällesorganisationer och andra intressegrupper.

Regeringsprogrammets mål för det allmänna stödet

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska regeringen genomföra en reform av grundskyddet som bättre ska uppmuntra till arbete, göra den sociala tryggheten smidigare och förenkla förmånerna med beaktande av rekommendationerna och utredningarna i mellanrapporten från kommittén för social trygghet.

Målet för reformen är att det ska finnas bara ett allmänt stöd, som ska omfatta en grunddel för levnadskostnader, en del för boendet och en behovsprövad del som sistahandsskydd. Det allmänna stödet ska så rätlinjigt som möjligt minska när arbetsinkomsterna stiger, så att det blir lättare att förutse den inkomst som blir kvar efter skatt och mera lockande att arbeta.

Beredningen av det allmänna stödet delas upp i faser. Den första fasen går ut på att bereda Fpa:s modell med en enda ansökan och att förbereda det allmänna stödet inför halvtidsöverläggningen. Samtidigt ska man sammanjämka bestämmelserna om förfarandena för de olika grundskyddsförmånerna och se över bestämningsgrunderna för förmånerna.

Syftet med det allmänna stödet är att uppmuntra till arbete och att samordna förmånerna med inkomsterna.

Det allmänna stödets arbetsgrupp

Den arbetsgrupp som bereder det allmänna stödet består av experter från social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, THL och Fpa.

Vanliga frågor och svar om det allmänna stödet

Mer information

Liisa Siika-aho, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO Telefon:0295163085   E-postadress: