Mer information

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163286  


Aija Rinkinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning