Äldre arbetstagare

När antalet personer i arbetsför ålder minskar är det ännu viktigare att se till att äldre arbetstagare orkar arbeta längre än i dag.

Arbetskarriären kan t.ex. förlängas genom upprätthållande av arbetsförmågan, flexibla arbetstider och ändrade arbetsuppgifter, om funktionsförmågan försämras.

Ännu inte dags att gå i pension

När livslängden ökar och de friska åren blir fler kan även arbetskarriären förlängas. Nu är hälsotillståndet för de äldre i arbetslivet bättre än tidigare och det lönar sig att satsa på upprätthållandet av deras arbetsförmåga.

Förbättring av arbetsvillkoren och arbetshälsan motiverar och hjälper äldre arbetstagare att fortsätta arbeta. I ledningsarbetet ska åldersrelaterade faktorer beaktas så att arbetstagaren kan uppnå organisationens mål och de egna målen.

Pensionärer kan fortfarande vara med i arbetslivet.

Lång arbetskarriär - bättre pension

Arbetskarriärens längd påverkar pensionens storlek.

En livslängdskoefficient tillämpas som beredskap för ökande livslängd, den kommande pensionsnivån och arbetspensionsutgifterna. Om ökningen av den genomsnittliga livslängden fortsätter medför livslängdskoefficienten att månadspensionen blir mindre. Livslängdskoefficienten gäller personer födda 1948 och därefter.

Livslängdskoefficientens minskande effekt kan motverkas genom att man arbetar längre.

Mer om pensioner