Statistik om social- och hälsovårdstjänster

THL:s statistik och register

Institutets statistik och register innehåller mångsidig information om social-, hälso- och sjukvårdens olika områden och utgör ett stöd för beslutsfattandet, utvecklingen och forskningen.

Social-, hälso- och befolkningsdata på kommunnivå

Statistikdatabasen Sotkanet innehåller täckande statistik och indikatorer för bl.a. social- och hälsovårdstjänster och deras kostnader. I nättjänsten finns långa tidsserier för hela landet, per region och kommun. Förutom THL-data finns t.ex. data som produceras av Statistikcentralen och FPA. I Sotkanet har även centrala data från europeiska länder samlats.

THL:s databasrapporter ger användaren egna val- och sökmöjligheter i THL:s material. Databasrapporterna innehåller även färdiga sammanställningar av centrala data på ämnesområdet. Rapporter kan bl.a. skapas om tillgången till specialiserad sjukvård och primärvård, institutionsvård och öppenvård.

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men där finns även länkar till FOS-statistik som samlas in av andra informationsproducenter. Statistiken om socialskyddet har länkar till bl.a. THL:s material.

Läkemedelsstatistik

På Fimeas läkemedelsinformationssidor finns statistik om bl.a. läkemedelsförbrukningen.

Fimea publicerar statistiken Suomen lääketilasto, som innehåller uppgifter om läkemedelsförbrukningen och ersättningarna ur sjukförsäkringen.På Fimeas sidor finns information om läkemedel och läkemedelsanvändning som riktar sig till yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården.

Social- och hälsovårdstjänsternas funktionalitet

På kommunförbundets webbplats har kommun- och regionspecifik information om t.ex. social- och hälsovårdskostnader samlats.

På patientförsäkringscentralens sidor finns statistik om patientskadeanmälningar och -ersättningar.

Mer information